Skip to main content

Услови за исплату и поступак исплате

Корисник бесповратних средстава може почети са инвестицијама и активностима, предвиђеним Пројектом, након потписивања Уговора и након што средства у пуном износу од вредности прихватљивих трошкова буду уплаћена на наменски рачун код пословне банке са којом корисник бесповратних средстава има потписан уговор о коришћењу кредита.

Корисник бесповратних средстава подноси један или више захтева за исплату бесповратних средстава у складу са динамиком предвиђеном у Уговору. У зависности од пројекта, Уговором може бити предвиђена једна или више фазних исплата током спровођења Пројекта.

Уколико је захтев за исплату комплетан и испуњава услове прописане Уговором, Управа га ставља на листу захтева за плаћање коју прослеђује у Централну фидуцијарну јединицу у оквиру министарства надлежног за финансије, која издаје одобрење за исплату пословној банци код које је отворен наменски рачун. На основу тог одобрења за исплату, пословна банка пребацује износ из захтева за исплату на рачун добављача.