Skip to main content

Због сложености самог процеса конкурисања, учешће на овом програму смо поделили на 5 фаза:

НАПОМЕНА: За пролазак у фазу 2 (и даље фазе) потребно је проћи ригорозне критеријуме у фази 1 и од стране Управе добити решење о одобравању права на субвенције.