Skip to main content

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

1. Припремни трошкови;
Трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме:
- неопходне документације,
- пословног плана и стручних студија (маx 3% од укупног износа прихватљивих трошкова)
- анализа тржишта
2. Капиталне инвестиције;
- набавку нових машина и опреме,
- дигитализација/аутоматизација и трошкове набавке софтвера
- изградња објеката
- коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).
3. Инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава
- Трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и
- Трошкови унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности
   • унапређење технологије производње/прераде,
   • смањење загађења животне средине,
   • коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности,
   • унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда,
   • дигитализација пољопривредне производње/прераде,
   • основна знања из области финансија,
   • унапређење продаје и маркетинга,
   • брендирање, паковање и означавање
   • и др. сличне активности

Прихватљиве капиталне инвестиције по секторима:

Другим јавним позивом за пројекат Светске банке за конкурентну пољопривреду Србије су подржани сектори производње млека и меса, пчеларство и аквакултура и с тога, поред општих услова, важе и посебни услови за ове секторе (зацрвењено).

ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

1) набавка и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;
2) набавка нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе

ПРОИЗВОДЊА МЛЕКА

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње млека;
2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;
3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;
4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;
5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;
6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;
7) набавка нове опреме за обраду папака;
8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;
9) набавка новог трактора снаге до 80kW.

ПРОИЗВОДЊА МЕСА

1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње меса;
2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и дистрибуцију стајњака;
3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или течног стајњака;
4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и појење животиња;
5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за усмеравање и задржавање животиња;
6) набавка нове опреме за обраду папака;
7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;
8) набавка новог трактора снаге до 80kW.

ПЧЕЛАРСТВО

1) набавка нове опреме за пчеларство;
2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава.

АКВАКУЛТУРА

1) набавка нове опреме за аквакултуру;
2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију рибље хране;
3) изградња објеката за аквакултуру.

ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА, ГРОЖЂА И ЦВЕЋА (ПРОИЗВОДЊА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ)

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,
(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,
(3)набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,
(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,
(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,
(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,
(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ, ОПШТЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИЉАКА НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ)

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,
(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),
(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,
(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,
(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,
(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,
(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,
(8) набавка нових машина за ђубрење,
(9) набавка нових машина за сетву,
(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),
(11) набавка нових машина за заштиту биља,
(12) набавка новог трактора снаге до 80kW.

НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА БЕРБУ/ЖЕТВУ, ТРАНСПОРТ И ПРИПРЕМУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ТРЖИШТЕ:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,
(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,
(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,
(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,
(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,
(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ УСЕВА

1) набавка нових машина за основну обраду земљишта;
2) набавка нових машина за допунску обраду земљишта;
3) набавка нових машина за међуредну обраду земљишта;
4) набавка нових машина за ђубрење;
5) набавка нове механизације за сетву;
6) набавка нових машина за заштиту биља;
7) набавка нових машина за транспорт;
8) набавка нове опреме и машина за наводњавање;
9) набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за лековито и ароматично биље, а искључујући комбајне за жетву житарица, уљарица и индустријског биља).

СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ, ОДНОСНО ДОМАЋА РАДИНОСТ

1) набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;
2) набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.