Skip to main content

Пријављивање за донацију

Пријава за донацију се састоји из неколико фаза:

  • ФАЗА 1: Предаја Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава
  • ФАЗА 2: Предаја Пријаве за одобравање Потпројекта
  • ФАЗА 3: Одобравање пројекта и склапање уговора са банком и Управом
  • ФАЗА 4: Спровођење набавки у оквиру реализације пројекта и реализација пројекта
  • ФАЗА 5: Подношење захтева за исплату бесповратних средстава за реализацију инвестиције

Трећи јавни позиви за остваривање права на подстицај је објављен 27.11.2023. а пријаве на конкурс трају од 04.12.2023. до 02.02.2024. године.