Skip to main content

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

1

Инвестиције за унапређење пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева

1.1) Инвестиције у прераду житарица

1.1.1 Инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

1.1.2 Набавка машина и опреме за манипулацију житарица

1.1.3 Инвестиције везане за прераду житарица;

1.1.4 Изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

1.1.5 Набавка нових машина и опреме за прераду житарица

1.1.6 Набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом;

1.1.7 Набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

1.1.8 Набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

1.1.9 Набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

1.1.10 Изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

1.2) Инвестиције за прераду уљаних култура:

1.2.1 изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

1.2.2 набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица;

1.2.3 набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,

1.2.4 набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,

1.2.5 набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије,

1.2.6 набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

1.2.7 набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

1.2.8 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

1.2.9 изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

1.3) Инвестиције за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:

1.3.1 изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,

1.3.2 набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

1.3.3 набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

1.3.4 набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

1.3.5 набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

1.3.6 набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајених зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,

1.3.7) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,

1.3.8 набавка нове опреме за дезинфекцију радника,

1.3.9 набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,

1.3.10 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла,

1.3.11 изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

1.4) Опрема која се примењује на 1.2 и 3:

1.4.1 Опрема за управљање отпадом, смањење отпада, рециклажу и поновну употребу;

1.4.2 Опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода

1.4.3 Опрема за обновљиве изворе енергије: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање

1.4.4 Опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа

1.4.5 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом)

2

Инвестиције у унапређење конкурентности у области прераде и пласмана млека и млечних производа

2.1 набавка нових специјализованих возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);

2.2 набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;

2.3 набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

2.4 набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;

2.5 набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

2.6 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла;

2.7 изградња и опремање објеката за прераду млека и складиштење готових производа од млека;

2.8 изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

2.9 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом);

2.10 Опрема за држање, складиштење и чување млека и млечних производа;

2.11 Опрема за складиштење и транспорт примарне, секундарне и терцијарне амбалаже и отпада;

2.12 Опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода

2.13 Опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, опрема за биогас/биомасу и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

2.14 Опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

3

Инвестиције у унапређење конкурентности у области прераде и пласмана меса и производа од меса

3.1 набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;

3.2 набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;

3.3 набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

3.4 набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;

3.5 набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и обележавање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;

3.6 набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију, стерилизацију као и друге термичко-технолошке операције прераде меса и месних производа;

3.7 набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

3.8 набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

3.9 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла

3.10 изградња и опремање објеката за клање, прераду трупова и прераду меса и за складиштење готових производа од меса;*

3.11 изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).*

3.12 Опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода

3.13 Опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

3.14 Опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа

3.15 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом);

4

Инвестиције у унапређење конкурентности у области производње и пласмана вина

4.1 набавка нове опреме за производњу вина;

4.2 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла;*

4.3 набавку лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, у склопу погона за прераду, укључујући опрему за испитивање квалитета вина;*

4.4 изградња и опремање винарија;

4.5 набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.).

4.6 Уређаји и опрема за прераду нуспроизвода од грожђа (осим дестилата)

4.7 Опрема и уређаји за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друге специјализоване опреме;

4.8 Опрема за сакупљање, транспорт и прераду грожђа

4.9 Опрема за ферментацију, хлађење, грејање, односно друге технолошке операције прераде вина;

4.10 Опрема за флаширање, паковање и складиштење вина;

4.11 Опрема за управљање отпадом, смањење отпада, рециклажу и поновну употребу;

4.12 Опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода;

4.13 Опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

4.14 Опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

4.15 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом);

5

Инвестиције у унапређење конкурентности у области прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа

5.1 изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

5.2 набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;

5.3 набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

5.4 набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;

5.5 набавка нове опреме за дезинфекцију радника;

5.6 набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;

5.7 набавка контролних маркица са ознакама географског порекла;

5.8 изградња, опремање објеката и набавка опреме за управљање отпадом из процеса прераде (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде итд.);

5.9 Опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање;

5.10 Опрема за енергетску ефикасност која ће смањити потрошњу енергије у преради производа;

5.11 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом);

6

Инвестиције у унапређење пласмана производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности

6.1 Инвестиције у набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу односно продају производа;

7

Инвестиције у унапређење конкурентности у области откупа, прераде, припреме за даљу продају и пласмана воћа и поврћа

7.1 Сакупљање и откуп воћа и поврћа од примарних пољопривредних произвођача, складиштење и припрема за даљу продају:

7.1.1 Изградња објеката за пријем, складиштење, паковање и припрему за транспорт и даљу продају воћа и поврћа (сортирање, калибрисање, прање, етикетирање и сличне радње са производима) са припадајућом унутрашњом и екстерном инфраструктуром и опремом;

7.1.2 набавка опреме и специјализована механизација;

7.2 Прерадa воћа и поврћа:

7.2.1 набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа;

7.2.2 набавка нове опреме и уређаја за хлађење, лиофилизацију и/или замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа;

7.2.3 набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију као и друге термичко технолошке операције прераде производа;

7.2.4 набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за гардеробу и санитарне просторије;

7.2.5 набавка нове опреме и уређаја за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа;

7.2.6 опрема за дезинфекцију радника;

7.2.7 лабораторијска опрема (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона прераде;

7.2.8 набавка опреме за управљање отпадом из прерађивачке делатности (органски отпад, чврсти отпад, отпадне воде и др.)

7.2.9 Опрема за обновљиву енергију: соларни панели и сва пратећа опрема неопходна за успешну монтажу, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање, биогас опрема и сва пратећа опрема неопходна за успешну инсталацију, рад, дистрибуцију, праћење и одржавање

7.2.10 Опрема за енергетску ефикасност, која ће смањити потрошњу енергије у преради производа.

7.2.11 Опрема за физички, хемијски и/или биолошки третман отпадних вода

7.2.12 ИТ хардвер и софтвер за праћење, контролу и управљање процесима производње, складиштења и дистрибуције (са инсталацијом).