Skip to main content

POLJOPRIVREDA

Projekat za konkurentnu poljoprivredu RS u saradnji sa Svetskom bankom investicije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i diverzifikaciju dohotka u ruralnim područjima. Subvencije za poljoprivredu.
(trajanje projekta je od 2020. do 2024. godine)