Skip to main content

Субвенције за подизање вишегодишњих засада винове лозе

Предмет овог упутства јесу подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу а чији је носилац:
1. Физичко лице
2. Предузетник
3. Привредно друштво
4. Земљорадничка задруга
5. Задужбина
6. Средња школа
7. Научноистраживачка организација
8. Манастир и црква

Захтев за одобравање права на подстицаје за подизање вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години, подноси се у периоду од 6. јула до 19. августа 2020. године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу 60% од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:
1) за анализу земљишта – 200.000 динара;
2) за израду виноградарског пројекта -1.000.000 динара;
3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;
4) за набавку садница – 30.000.000 динара;
5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.
Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.