Skip to main content

Субвенције за противградне мреже, ограде, система против смрзавања за воће, винову лозу и хмељ

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, чији је носилац:
1. физичко лице:
2. предузетник
3. привредно друштво,
4. земљорадничка или сложена задруга

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу:

 • до 60% - од вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције, односно вредности опреме.
 • до 70%
  − за физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,
  − жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и
  − физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави: 7.300.000,00 динара.
Минимални износ бесповратних средстава по једној пријави: 155.000,00 динара

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену - НУЛТА КОНТРОЛА тј. утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају.

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА: од 01.02.2021 до 13.03.2021

ИНВЕСТИЦИЈЕ:
- инвестиције реализоване након 01.01.2021. године,
- инвестиција за које је поднет захтев за нулту контролу почев од обавештења 14.10.2020.г

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

 1. Набавка елемената система за противградну заштиту 
 2. Набавка стубова за подизање засада хмеља
 3. Набавка стубова за подизање винограда
 4. Набавка стубова и жица за ограђивање парцела
 5. Набавка система против смрзавања „anti-frost“