Skip to main content

Obnovljivi izvori energije - investicija koja se brzo vrati

Izvor: IPARD na dlanu br. 23 - sep/okt 2023

Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja ima za cilj da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Utemeljena je na Evropskom zelenom dogovoru i Ekonomsko-investicionom planu za Zapadni Balkan.

Sprovođenje Zelene agende biće u fokusu u narednom IPARD III programskom periodu kroz ulaganje u obnovljive izvore energije i odobravanje dodatnih 10% podsticaja za ovaj vid ulaganja. Očekuje se da će viši nivo podrške podstaći veći broj korisnika da investiraju u obnovljive izvore.

U IPARD II programskom periodu podneto je 80 zahteva u kojima su obnovljivi izvori deo većeg projekta, ili

samostalna investicija. Vrednost ovih investicija je oko 16 miliona evra. Solarni paneli su bili najzastupljenije investicije u obnovljive izvore energije sa 67% učešća. Fungo jug d.o.o je jedan od korisnika koji su razvoj svog poslovanja unapredili upravo investicijom u izgradnju solarne elektrane.

Ovo privredno društvo iz Leskovca se od 1990. godine bavi otkupom, proizvodnjom, preradom i prodajom poljoprivrednih i šumskih proizvoda, pre svega voća i pečuraka, koje danas plasira kroz robnu marku Artfood. U okviru Trećeg javnog poziva za IPARD Meru 3 Fungo jug d.o.o je za izgradnju solarne elektrane u okviru proizvodnih pogona u mestu Čukljenik kraj Leskovca ostvario podršku od oko 153 hiljade evra (EU učešće 114.723,14 evra + doprinos Republike Srbije 38.241,05 evra).

Iako dolazi sa sunčanog juga Srbije, predstavnik Fungo juga Bratislav Jovanović tvrdi da se investicije u obnovljive izvore energije isplate i na jugu i na severu zemlje, a posebno ako imamo u vidu cenu električne energije za privredu.5 „Uz IPARD podršku koja je za unapređenje prerađivačkih kapaciteta 50% prihvatljivih troškova, investicija u obnovljive izvore energije može da se povrati u periodu od 3 do 4 godine. Snaga izgrađene elektrane je 401,3 kilovata i za sada pokriva potrebe naše proizvodnje, i u skladu sa važećom regulativom još uvek nismo stekli status prozjumera odnosno kupca-proizvođača. S obzirom na činjenicu da imamo više proizvodnih objekata neophodno je bilo instalirati više invertora, što je uticalo na visinu investicije. Ovom investicijom smo na duge staze utrli put povećanju konkurentnosti naše proizvodnje i približili se standardima proizvodnje u najrazvijenijim zemljama”, kaže Jovanović. Budućim IPARD korisnicima savetuje da bez dobre konsultanstke kuće ne ulaze samostalno u proces realizacije jednog ovako složenog projekta i ostvarivanja prava na podsticaj. Dodao je da investiranje u obnovljive izvore energije ienergetsku efikasnost nailazi na pozitivan prijem u okviru bankarskog sektora prilikomodobravanja kreditnih sredstava. Preduzeće Fungo jug d.o.o već razmišlja o novim ulaganjima uz pomoć IPARD programa, investiranjem u toplotne pumpe.