Skip to main content

Obnovljivi izvori energije ključni za razvoj

Izvor: IPARD na dlanu br. 18 - sep/okt 2022

Kompanija Voćar AD osnovana je 1948. godine sa sedištem u Beogradu, a u svom vlasništvu raspolagala je pogonima za toplu, hladnu, slatku i kiselu preradu voća i povrća. Pogon za hladnu preradu voća i povrća u Svilajncu, gde se danas nalazi sedište kompanije, izgađen je 1985. godine.

Voćar AD se bavi proizvodnjom i otkupom svežeg voća i povrća, podhlađivanjem voća i povrća za izvoz/dalju preradu, dubokim zamrzavanjem voća i voćnih kaša, skladištenjem robe na plusnim i minusnim režimima,

uslužnom preradom voća i povrća i dr. Sirovina koja se koristi u preradi

potiče sa sopstvenih plantaža i zasada kao i sa plantaža i zasada lokalnih proizvođača.

Prerađivački kapaciteti protočnih tunela na dnevnom nivou iznose od 20 do 100 t u zavisnosti od vrste sirovine koje se prerađuje, dok prosečna godišnja proizvodnja i prerada iznosi 5000 t. Pogon za preradu je opremljen najsavremenijom procesnom opremom koja garantuje visok nivo kvaliteta u procesu prerade i dubokog zamrzavanja voća i povrća.

Vrednost investicije iznosila je oko 270 hiljada evra, dok je Voćar AD ostvario podsticaj u vrednosti nešto više od 90 hiljada evra (vrednost udela EU je iznosila oko 67.000 evra). Najveći izazov u procesu podnošenja zahteva za odobravanje projekta, pored obimne dokumentacije, bilo je pribavljanje ponuda jer je, kako kažu u Voćaru AD, bilo veoma teško dobavljačima približiti zahtevani način izdavanja ponuda. Takođe, smatraju da sam proces odobravanja projekta mora biti mnogo brži i efikasniji.

Kompanija aktivno ulaže u nove savremene linije za preradu, kao i u podizanje energetske efikasnosti. U tom smislu, podneli su još jedan zahtev za odobravanje IPARD projekta za ugradnju 1.700 kvadratnih metara solarnih panela, izgradnju solarne elektrane za proizvodnju 650 kW struje. Ove planirane investicije su od ključnog značaja za kompaniju, posebno u uslovima energetske krize.