Skip to main content

Vinarija sa stradicijom od preko 100 godina

Izvor: IPARD na dlanu br. 17 - jul/avg 2022

Vinarija Aleksandrović se nalazi u selu Vinča, četiri kilometara od Topole i hrama na Oplencu. Godišnje proizvodi oko 300.000 boca vina od grožđa sa 75 hektara sopstvenih vinograda na kojima uspeva grožđe visokog kvaliteta.

Porodica Aleksandrović se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Njihovo dostignuće je povezano s uspehom vina Trijumf, koje je pod ovim imenom prvi put napravljeno u podrumima kralja Aleksandra Karađorđevića. Kada je čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle Drugog svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja, poslao im je originalnu recepturu sortnog sastava vina Trijumf, priča nadaleko poznat vinogradar, vinar i vlasnik „Vinarije Aleksandrović”, Božidar Aleksandrović.

Nova etapa u razvoju „Vinarije Aleksandrović” počinje 2000. godine, kada je sagrađena nova vinarija i nabavljena najsavremenija oprema za proizvodnju vrhunskih vina.

„Vinarija Aleksandrović” ima odlično iskustvo sa IPARD programom, o čemu govori i činjenica da su podneli čak tri zahteva za odobravanje projekta u okviru tri investicione IPARD mere.

U okviru Petog javnog poziva za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava podneli su zahtev za kupovinu mašina za obradu zemljišta, zaštitu bilja i rezidbu vinove loze. Po rečima Božidara Aleksandrovića, sada su u fazi kupovine mehanizacije po osnovu odobrenog projekta i pripreme zahteva za odobravanje isplate podsticaja u vrednosti od oko 150 hiljada EUR.

Takođe, podneli su zahtev za odobravanje projekta u okviru Mere 3 - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i to za kupovinu opreme za vinariju – od barik buradi do tanka za hladnu stabilizaciju. Projekat se odnosi i na ulaganje u obnovljive izvore energije – izgradnja solarne elektrane, kao i izgradnju skladišta za gotove proizvode. Visina investicije je oko 880 hiljada EUR.

Novi segment u vinskom turizmu „Vinarije Aleksandrović” započeo je u 2020. godini kada je oformljena savremena kuhinja. U cilju daljeg razvoja vinskog turizma, po rečima Božidara Aleksandrovića, neophodno je obezbediti i smeštajne kapacitete. Upravo zbog toga su se odlučili da postojeći objekat rekonstruišu i opreme kako bi ga pretvorili u objekat za turistički smeštaj. Projekat im je odobren u okviru Prvog javnog poziva za Meru 7 - Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, a ostvarili su i pravo na avansnu isplatu u iznosu od oko 75 hiljada EUR, koja im je od ključnog značaja u brzoj realizaciji projekta.