Skip to main content

Objavljen prvi Javni poziv za IPARD 3 – bespovratna sredstva u poljoprivredi

Objavljen je Prvi javni poziv u okviru IPARD 3 Programa za donacije koje se odnose na investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, sa bespovratnim sredstvima od 60-75% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od čak 1.000.000 evra.

Za ovaj Javni poziv opredeljena su do sada značajna sredstva u iznosu od 4.809.728.000,39 dinara dinara, rok za podnošenje prijava je od 23. februara do 24. maja 2024. godine. Na konkursu mogu učestvovati fizička, pravna lica i zadruge koji investiraju u okviru sledećih sektora:

  • Mleko
  • Meso
  • Jaja
  • Povrće
  • Voće
  • Sadni materijal
  • Žitarice i industrijsko bilje
  • Grožđe i
  • Ribarstvo

Novina je da je ovaj javni poziv samo za investicije u izgradnju novih objekata, kao i opremanje tih novih objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg zasada voća, podizanje zasada sadnog materijala, izgradnja i opremanje plastenika.

Samim tim što na ovom javnom pozivu nisu predmet investicija nabavka opreme za postojeće objekte, kao ni nabavka mehanizacije, a sa obzirom na značajna sredstva koja su dostupna, smatramo da je ovo prava prilika za konkurisanje za investitore koji inače teško dolaze do potrebnih bodova za rangiranje.

Za one investitore koji se još razmišljaju, moramo naglasiti da je obavezno pribaviti građevinsku dozvolu do predaje dokumentacije za prijavu projekta, a za šta je ostalo manje od tri meseca. Za takve, brzina je uslov za mogućnost konkurisanja.

U odnosu na prethodni ciklus IPARD programa sada ima više izmena u zahtevima za investititore, kao i u postupku konkurisanja. S obzirom da je konkurs u toku te i da je sam postupak konkurisanja zahtevan i iziskuje dosta vremena potrebno je što pre krenuti sa pripremom dokumentacije.

Na IPARD 2 programu, više od polovine predatih prijava su u nekoj fazi IPARD kontrole odbijene. Veoma je važno imati konsultantsku kuću koja ima kapacitet i iskustvo da vodi investitora kroz ovaj postupak kako bi sa što većom verovatnoćom realizovao željeni projekat.

Najveća konsultantska kuća u Srbiji je SIM CERT sa 14 konsultanata u tri regionalne kancelarije u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu pokriva teritoriju cele Srbije. Samopouzdanje ovih konsultanata se ogleda u tome da oni ne naplaćuju svoje usluge pre dobijanja Rešenja o odobravanju projekata. Više o IPARD programu i aktuelnim Merama možete pronaći na sajtu www.ipard.co.rs.