Skip to main content

Podrška

Mi smo konsultantska kuća SIM CERT DOO. Poslujemo od 2006.godine i bavimo se poslovnim konsaltingom. Naši konsultanti pokrivaju teren cele Srbije. Prema dogovoru dolazimo kod klijenata u cilju pripreme za konkurisanje i podrške nakon dobijanja podsticaja.

Konkursi subvencija za poljoprivredu preko programa Svetske Banke imaju posebno definisan zahtev za:

 • izradu biznis plana,
 • sprovođenje procedure nabavke prema propisima Svetske Banke
 • procenu uticaja na životnu sredinu, plan aktivnosti i monitoring

Takođe Vam možemo pomoći sa indirektnim zahtevima koji su dati preko sistema bodovanja i koji navode i standarde i propise za kvalitet i bezbednost hrane, zaštitu životne sredine, brigu o životinjama, bezbednost i zdravlje na radu i sl.


Program Svetske banke i nacionalne subvencije

Naše usluge podrazumevaju sledeće aktivnosti:

 1. Tumačenje zahteva javnog poziva
 2. Tumačenje finansijskih i tehničko-administrativnih obaveza korisnika subvencija preko programa prema dokumentima javnog poziva
 3. Izvođenje detaljnog snimka stanja (projekata, objekata, infrastukture i opreme) u cilju sagledavanja mogućnosti ispunjavanja uslova javnog poziva
 4. Konsultantska pomoć za popunjavanje administrativnih obrazaca javnog poziva
 5. Davanje instrukcija za obezbeđivanje dokumentacije o firmi i predmetu investicija; dozvola, potvrda, izveštaja, uverenja i druge, slične dokumentacije koju izdaju državni organi i ovlašćena lica, a koja su tražena prema raspisanom javnom pozivu
 6. Konsultantska pomoć za realizaciju aktivnosti pribavljanja ponuda, ocenu i izbor ponuđača prema uputstvima javnog poziva. Podrška pri potvrđivanju usaglašenosti predmeta nabavke sa našim propisima.
 7. Izrada biznis planova i drugih studija neophodnih za konkurisanje
 8. Kompletiranje dokumentacije u cilju podnošenja Zahteva za dodelu subvencije
 9. Sprovođenje izmene / dopune / pojašnjenja predate ili dodatno zahtevane dokumentacije od Uprave za agrarna plaćanja (nosioc kontrole realizacije postupka po javnom pozivu) na osnovu administrativne / terenske kontrole.
 10. Konsultantska pomoć za definisanje zahteva za izmenom u toku realizacije projekta prema propisanom obrascu
 11. Konsultantska pomoć za izradu zahtevanih izveštaja o realizaciji projekta
 12. Konsultantska pomoć za izradu zahteva za isplatu subvencija prema Rešenju Uprave za agrarna plaćanja

Naš konsultantski tim ima iskustvo na preko 600 realizovanih projekata iz oblasti:

a) standarda
- standarda za bezbednost i kvalitet hrane
- standarda za poljoprivrednu proizvodnju
- standarda za kvalitet
- standarda za zaštitu životne sredine
- standarda za zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih

b) poslovno-razvojnih projekata
- projekti EU donacija za inovacije „Horizon 2020“
- projekti Inovacionog Fonda R.Srbije

c) konkursa za dodelu donacija
- IPARD
- SIEPA
- USAID
- Fruit&Berries

- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- PSD