Skip to main content

Subvencije za proizvodnju vina

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) Preduzetnik;
2) Privredno društvo;
3) Zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u registar
4) Zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije.

Subvencije za vinare se utvrđuju u procentualnom iznosu od 60% od vrednosti prihvatljive investicije bez PDV-a. Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost prihvatljive investicije predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

Izgradnja objekata vinarije
- objekat za preradu - max. 1000m2
- degustaciona sala max 30% od toga
  • Građenje i/ili dogradnja | Prihvatljivi troškovi do 60.000 din po m2 | Maksimalni iznos podsticaja do 30.000.000 din
  • Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija | Prihvatljivi troškovi do 35.000 din po m2 | Maksimalni iznos podsticaja do 30.000.000 din
Kupovina nove opreme, uređaja i mašina

Maksimalni iznos podsticaja do 10.000.000 din

Opšti trošak

Maksimalni iznos podsticaja do 1.000.000 din

Maksimalni iznos podsticaja u jednoj kalendarskoj godini iznosi 41.000.000 din.

PREDAJA ZAHTEVA: u periodu od 15. Marta do 29. Aprila 2022. godine

INVESTICIJE:   Predračun - za nerealizovane investicije

                          Račun - za realizovane investicije:

                                 - za sve investicije - na stariji od 01. septembra prethodne godine

                                 - za opšti trošak – ne starije od 01.01. 2018

Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana izdavanja računa za nabavku opreme, uređaja i mašina za proizvodnju vina, odnosno od dana izdavanja upotrebne dozvole za izgrađeni objekat vinarije i pridržava se drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.