Skip to main content

Subvencije za proizvodnju jakih alkoholnih pića

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge;
4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;
5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Subvencije za rakiju se utvrđuju u procentualnom iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije za PDV. Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

Izgradnja objekata
  • Građenje i/ili dogradnja | Prihvatljivi troškovi do 60.000 din po m2 | Maksimalni iznos podsticaja do 10.000.000 din
  • Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija | Prihvatljivi troškovi do 35.000 din po m2 | Maksimalni iznos podsticaja do 10.000.000 din
Kupovina nove opreme, uređaja i mašina

Maksimalni iznos podsticaja do 5.000.000 din

Opšti trošak

Maksimalni iznos podsticaja do 500.000 din

Maksimalni iznos podsticaja u jednoj kalendarskoj godini iznosi 15.500.000 din.

PREDAJA ZAHTEVA: u periodu od 01. Mart – 15 April tekuće godine 

REALIZOVANE INVESTICIJE: RAČUN za realizovane investicije
za sve investicije - ne stariji od 15. novembra 2020.g.
za opšti trošak – ne starije od 01.01. 2018

NEREALIZOVANE INVESTICIJE: Predračun, profaktura, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna za nabavku nove opreme, uređaja i mašina, odnosno nabavku materijala i izvođenje radova na objektu u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno opšti trošak.

Podnosilac može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po jednom javnom pozivu, koji može obuhvatiti jedan ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja i ispunjava druge obaveze korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.