sr Српски језик en English hu Magyar

Прихватљиве инвестиције

ЗА СВЕ СЕКТОРЕ

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;
2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером.

ПРЕРАДА ОСТАЛИХ УСЕВА

1) инвестиције у изградњу и опремање објеката за пријем, манипулацију, утврђивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење, као и откуп и даљу продају зрнастих производа, и то изградњу објеката за пријем, одређивање квалитета, чишћење, сушење, складиштење и манипулацију зрнастим производима, са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;
2) инвестиције везане за прераду житарица:
• изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање житарица са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,
• набавка нових машина и опреме за прераду житарица,
• набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење житарица, као и производа насталих њиховом прерадом,
• набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,
• набавка нове опреме за дезинфекцију радника,
• набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,
• набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;
3) инвестиције за прераду уљаних култура:
• изградња објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,
• набавка нове опреме и уређаја за хладно пресовање уљарица,
• набавка нове опреме и уређаја за физичку прераду уљарица,
• набавка нове опреме за пуњење и паковање уља,
• набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,
• набавка нове опреме за дезинфекцију радника,
• набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,
• набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком;
4) инвестиције за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља:
• изградња објеката за прераду, паковање и складиштење гајених зачинских, лековитих и ароматичних биљака са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром,
• набавка нове опреме и уређаја за сушење гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,
• набавка нове опреме и уређаја за прераду гајених зачина, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа,
• набавка нове опреме и уређаја за дестилацију гајених зачина, лековитог и аромат. биља, као и њихових производа,
• набавка нове опреме и уређаја за екстракцију уља из гајених зачина, леков. и аромат.биља, као и њихових производа,
• набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачин., леков. и аромат.биља, и њихових производа,
• набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје,
• набавка нове опреме за дезинфекцију радника,
• набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду,
• набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

ПРЕРАДА МЛЕКА

1) набавка нових специјалних возила за превоз сировог млека са одговарајућом опремом (мерни уређаји и уређаји за узорковање);
2) набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и млечних производа;
3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;
4) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део постројења за прераду;
5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;
6) набавка етикета са ознакама млечних производа са географском ознаком.

ПРЕРАДА МЕСА

1) набавка нове опреме за омамљивање, клање и прераду трупова;
2) набавка нових уређаја за мерење удела мишићног ткива у труповима;
3) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизација) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне просторије;
4) набавка нове опреме за прикупљање, пријем, чување/ складиштење (хлађење), уклањање и прераду нуспроизвода животињског порекла који нису за људску употребу;
5) набавка нове опреме и уређаја за сечење, обраду, прераду, паковање и етикетирање меса и млевеног меса, месних прерађевина, машински одвојеног меса и месних производа;
6) набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и месних производа;
7) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;
8) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;
9) набавка етикета са ознакама месних производа са географском ознаком.

ПРОИЗВОДЊА ВИНА

1) набавка нове опреме за производњу вина и опремање винарија;
2) набавка налепница које означавају вина са географском ознаком.

ПЧЕЛИЊИ ПРОИЗВОДИ

1) изградња објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;
2) набавка нове опреме и уређаја за дораду/прераду пчелињих производа;
3) набавка нове опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;
4) набавка нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући опрему за свлачионице и санитарне уређаје;
5) набавка нове опреме за дезинфекцију радника;
6) набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог посуђа) за унутрашњу употребу, као део погона за прераду;
7) набавка етикета са ознакама производа са географском ознаком.

СТАРИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ, тј. ДОМАЋА РАДИНОСТ

1) обухватају инвестиције у набавку опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора за производњу, односно продају производа.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.