sr Српски језик en English hu Magyar

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

1. Припремни трошкови;
Трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме:
- неопходне документације,
- пословног плана и стручних студија (маx 3% од укупног износа прихватљивих трошкова)
- анализа тржишта

2. Капиталне инвестиције;
- набавку нових машина и опреме,
- дигитализација/аутоматизација и трошкове набавке софтвера
- изградња објеката
- коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).

3. Инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава
- Трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и
- Трошкови унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности
   • унапређење технологије производње/прераде,
   • смањење загађења животне средине,
   • коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности,
   • унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда,
   • дигитализација пољопривредне производње/прераде,
   • основна знања из области финансија,
   • унапређење продаје и маркетинга,
   • брендирање, паковање и означавање
   • и др. сличне активности

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.