Skip to main content

ИПАРД Мера 1 - трактори

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је план позива за 2022.г. према коме ће се расписати 7. Јавни позив за Меру 1 за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  и то само за набавку нових  трактора снаге до 100kW (зависно од обима биљне, односно сточарске производње).

Расписивање овог Јавног позива је планирано у року од 07.02.-31.03.2022.г. са укупним буџетом од 1.300.283.083,25 динара. Вредност подстицаја износи до 70% вредности Пројекта.

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

 1. Физичко лице
 2. Предузетник
 3. Привредно друштво
 4. Земљорадничка задруга

Подржани сектори јесу:

 1. Месо
 2. Млеко
 3. Воће
 4. Поврће
 5. Остали усеви
 6. Јаја
 7. Грожђе

Више о ИПАРД програму можете наћи на специјализованом сајту за ове врсте подстицаја ipard.co.rs