Skip to main content

Подршка

Ми смо консултантска кућа СИМ ЦЕРТ ДОО. Послујемо од 2006.године и бавимо се пословним консалтингом. Наши консултанти покривају терен целе Србије. Према договору долазимо код клијената у циљу припреме за конкурисање и подршке након добијања подстицаја.

Конкурси субвенција за пољопривреду преко програма Светске Банке имају посебно дефинисан захтев за:

 • израду бизнис плана,
 • спровођење процедуре набавке према прописима Светске Банке
 • процену утицаја на животну средину, план активности и мониторинг

Такође Вам можемо помоћи са индиректним захтевима који су дати преко система бодовања и који наводе и стандарде и прописе за квалитет и безбедност хране, заштиту животне средине, бригу о животињама, безбедност и здравље на раду и сл.


Програм Светске банке и националне субвенције

Наше услуге подразумевају следеће активности:

 1. Тумачење захтева јавног позива
 2. Тумачење финансијских и техничко-административних обавеза корисника субвенција преко програма према документима јавног позива
 3. Извођење детаљног снимка стања (пројеката, објеката, инфрастуктуре и опреме) у циљу сагледавања могућности испуњавања услова јавног позива
 4. Консултантска помоћ за попуњавање административних образаца јавног позива
 5. Давање инструкција за обезбеђивање документације о фирми и предмету инвестиција; дозвола, потврда, извештаја, уверења и друге, сличне документације коју издају државни органи и овлашћена лица, а која су тражена према расписаном јавном позиву
 6. Консултантска помоћ за реализацију активности прибављања понуда, оцену и избор понуђача према упутствима јавног позива. Подршка при потврђивању усаглашености предмета набавке са нашим прописима.
 7. Израда бизнис планова и других студија неопходних за конкурисање
 8. Комплетирање документације у циљу подношења Захтева за доделу субвенције
 9. Спровођење измене / допуне / појашњења предате или додатно захтеване документације од Управе за аграрна плаћања (носиоц контроле реализације поступка по јавном позиву) на основу административне / теренске контроле.
 10. Консултантска помоћ за дефинисање захтева за изменом у току реализације пројекта према прописаном обрасцу
 11. Консултантска помоћ за израду захтеваних извештаја о реализацији пројекта
 12. Консултантска помоћ за израду захтева за исплату субвенција према Решењу Управе за аграрна плаћања

Наш консултантски тим има искуство на преко 600 реализованих пројеката из области:

а) стандарда
- стандарда за безбедност и квалитет хране
- стандарда за пољопривредну производњу
- стандарда за квалитет
- стандарда за заштиту животне средине
- стандарда за заштиту здравља и безбедност запослених

б) пословно-развојних пројеката
- пројекти ЕУ донација за иновације „Horizon 2020“
- пројекти Иновационог Фонда Р.Србије

в) конкурса за доделу донација
- IPARD
- SIEPA
- USAID
- Fruit&Berries
- HORIZON 2020
- Inovacioni Fond – Mini / Matching Grants
- EBRD
- PSD